Monday, September 17, 2012

A Letter To My Comrade


It’s not dear Comrade
There are no salutations
The news is bad news and sad
Zimb’indaba
Ngezotsheko losan’engutsheni zenkosi
Ngezomsuzo womkhenyan’ esiyavela
Hatshi kubi, kufana lempisi

The revolution which we started
Has lost meaning and sense
The combat spirit we once had
The gallantry we twice had
Has been quenched
By the money from borrowed land

Comrade, it’s not dear
Just like Lobengula when they came
Though uninvited,
The sugar was sweet thus he sold
Today Comrade,
You have forgotten the raison d'être
You are dining with the mischievous sprite
As you look at me
You see a conspirator, trouble causer

My comrade, commit to memory
Supping with the devil needs a long dollop
Eginy’amagan’ilomdid’obanzi
Othiy’iqaqa ulithel’iskhun’esbunu

Yebo mfowethu empini
Okwamaganyana kuphela ngendlela
Udle ubekel’ikusasa
Uhlal’usazi akuqili lazikho’emhlane
Indlela ibuzwa kwabaphambili
Remember Comrade
Oyitshayileyo kakayicuthi
Oyicuthileyo kakayosi
Oyosileyo kakayidli
Oyidlileyo udlicala

Ngokomanyano lokho mfowethu
Baginywa lwana nyaka abanye
Bathi besaginywa baginywa njalo
Laphel’iphupho
Baphenduk’izitha zezwe
Babizwa amawuwu, imikhaza, izinja
Babizwa imigaxa,imigodoyi, imikhongolo
Lawe uzawathol’ amagama mfowethu
Uzafuna ngikusize
Uzakunya, udla wedwa amganu
Ngethemba ulobanzi

Comrade, there were no salutations
I close the letter in no respect
For, traitors like you
Deserve a bullet in their heard
But I am convinced
Those whom you dine with
Will definitely do it for us.

2 comments:

  1. This letter to whoever it is directed to...shows some anger. The path that has long been the basis of people's struggles has been reduced into mediocrity. I like the Poem, But I get scared by your choice of words, They are unapologetic

    ReplyDelete
  2. i recognize the poetic voice, speak poet speak, coz theres power in the poetry

    ReplyDelete